USDJPY đạt mục tiêu - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 103,65 và phá vỡ nó để đóng nến hàng ngày bên dưới nó, hỗ trợ kỳ vọng mở rộng sóng giảm trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, lưu ý rằng trạm tiếp theo đạt 102,55 .

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, có tính đến việc vi phạm 103,65 và giữ trên nó sẽ đẩy giá để bắt đầu nỗ lực phục hồi và đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách thử nghiệm các khu vực 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 102,55 và kháng cự 104,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm