GBPUSD quay đầu tăng - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để xác nhận việc phá vỡ mức 1.3000, khi nó giải quyết trên ngưỡng 1.3100 hiện tại, điều này xác nhận xu hướng tăng, đang trên đường đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 1.3250 và mở rộng lên 1.3482.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục thống trị xu hướng tăng giá trong các phiên sắp tới và giá cần có đủ động lực tích cực để thúc đẩy giao dịch đạt được các mục tiêu đã đề xuất, lưu ý rằng việc tiếp tục xu hướng tăng yêu cầu giữ trên 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3250.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng