EURUSD đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua trên mức 1.1770, để xác nhận xu hướng tăng, đang trên đường đạt được mức tăng mới bắt đầu từ 1.1900 và kéo dài đến 1.2011.

Do đó , xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng