Cập nhật: Giá vàng vượt mục tiêu


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục đà tăng để thành công vượt qua mức 1934,86 và xác nhận mở ra con đường để đạt được mức tăng nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới, chờ đến lượt truy cập 1967.90 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc giữ trên mức 1934,86 thể hiện yếu tố bảo vệ đầu tiên sự tiếp tục của sự gia tăng được đề xuất.