Cập nhật: GBPUSD tăng trở lại


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã đạt được mức phá vỡ mạnh đến 1.3000 và sẽ đạt được mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc giữ trên mức này sẽ khiến giá hướng tới mức 1,3265 là mục tiêu tích cực tiếp theo, trong khi phá vỡ nó và giao dịch dưới mức nhấn vào giá để tiếp tục kịch bản tiêu cực mà mục tiêu đầu tiên của nó là 1,2845.