Cập nhật: EURUSD đạt được mức tăng mạnh


Economy analysis


Cặp EURUSD tăng mạnh lên để phá vỡ mức 1,1770 và hướng tới một lượt tăng, lưu ý rằng cần thận trọng trong giao dịch sắp tới kèm theo việc sắp kết thúc cuộc bầu cử Hoa Kỳ, vì chúng tôi dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự biến động cao có thể gây ra bất ổn hành động đối với các cặp tiền tệ chính.