Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 14-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực hơn để kiểm tra mức 1,2515, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chủ yếu nhắm mục tiêu 1.2777, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ hỗ trợ được đề cập sẽ khiến giá chịu nhiều tổn thất hơn và hướng tới 1.2400 sau đó là 1.2304 làm mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1,2490 và kháng 1.2660.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish