Amazon loại bỏ áp lực tiêu cực - Phân tích - 05-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Amazon đã tăng 6,32% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng tăng trung hạn chính, với các tín hiệu tích cực từ RSI, đồng thời loại bỏ áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng thêm, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 3.545.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng