Pfizer được bao quanh bởi những tín hiệu tích cực - Phân tích - 05-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Pfizer (PFE) đã tăng 3,15% trong phiên trước khi rũ bỏ áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng tăng trung hạn, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm vào ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 39,14.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng