Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 05-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục giao dịch tích cực để di chuyển khỏi ngưỡng kháng cự bị phá vỡ của kênh giảm giá, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, mục tiêu là 0,7325 theo sau là mức 0,7413 như các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7120 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7100 và 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng