Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 05-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tăng trở lại sau khi kiểm tra mức 40,23 sáng nay, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, tùy thuộc vào sự ổn định giá trên mức đã đề cập , nhắc bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 42,70.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng