Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 05-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và chúng tôi vẫn chờ đợi động cơ tích cực giúp đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 39,80 sau đó là 41,45 mức như các trạm chính tiếp theo.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay trừ khi phá vỡ 37,55 và giữ dưới mức đó.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng