Cập nhật giữa trưa cho Silver 05-11-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực rõ ràng hiện đang trên đường hướng tới mục tiêu chờ đợi chính ở mức 25,06, được hỗ trợ bởi việc di chuyển trên đường EMA50, tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, mục tiêu của nó mở rộng đến 26,00 sau khi vượt qua mức trước đó , nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 23,60 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng