Cập nhật giữa trưa cho Vàng 05-11-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực để di chuyển khỏi mức 1901,80, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian còn lại trong ngày, mục tiêu đặt mục tiêu mức 1934,86 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ gây ra đợt tăng giá điều đó đưa giá đến trực tiếp 1967.90, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1901.80 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 1890.00 đến 1935.00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng