Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 05-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch tích cực ngay bây giờ để tấn công mức 1.3000 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải củng cố dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động cho ngày hôm nay các mục tiêu nằm ở 1.2845 tiếp theo là 1.2705, trong khi vi phạm 1.3000 và giữ ở trên nó thể hiện chìa khóa để tăng và đạt được các mục tiêu tích cực đạt 1.3265 trong thời gian ngắn.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2800 và kháng cự 1.3100.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm