Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 05-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực bổ sung để kiểm tra mức kháng cự chính 1.1770, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục tăng và vượt qua mức kháng cự đã đề cập sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực dự kiến ​​cho ngày hôm nay và đẩy giá đạt được thêm đạt 1.1900, trong khi giá cần giao dịch dưới 1.1720 để tiếp tục xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.1540.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1600 và mức kháng cự 1.1820.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm