GBPJPY bắt đầu giảm - Phân tích - 5-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đầu hàng trước sự tiêu cực của các chỉ báo chính để nhận thấy hình thành cuộc tấn công tiêu cực mạnh và di chuyển khỏi ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá tại 136,15, để tiếp cận mục tiêu tiêu cực đầu tiên tại 135,00.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ thu thập thêm động lượng tiêu cực để hình thành các sóng giảm mới và nhấn vào mức 134,40 để phá vỡ nó và mở rộng giao dịch về mức 133.50 trên cơ sở trung hạn.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 135,75 đến 134,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm