Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 5-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công trong việc cung cấp mức đóng cửa dương mới trên 837,00 để tăng cơ hội gia hạn các nỗ lực tích cực, tiếp cận mức trung bình động 55 tại 880,00, đồng thời, stochastic cung cấp động lực tích cực để tăng cơ hội phá vỡ rào cản hiện tại để đạt đến các trạm tích cực ở mức 815,00, tiếp theo là 850,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 855,00 đến 900,00

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng