Giá đồng tìm kiếm đà tăng - Phân tích - 5-11-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào cho Giá đồng tiếp tục dao động trong phạm vi đi ngang gần ngưỡng cản 3,1250, bị ảnh hưởng bởi tính tích cực của các chỉ số chính chặn các nỗ lực tiêu cực được đề xuất trước đó, dự kiến ​​sẽ tiếp tục đi ngang cho đến khi thu thập được động lượng tiêu cực, để quản lý ghi lại các mục tiêu tiêu cực xung quanh 2,9800 và 2,9000.

Mặt khác, việc giải quyết trên 3,1250 sẽ xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực để buộc giá hình thành sự phục hồi tăng giá có thể đẩy giá đạt mức 3,2350 và đối mặt với mức kháng cự chính trước khi đạt được bất kỳ mục tiêu tiêu cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1250 đến 3,0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm