AUDUSD vi phạm ngưỡng kháng cự - Phân tích - 05-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá một cách rõ ràng và nằm trên nó, điều này ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và khiến giá quay đầu tăng trở lại, trên đường đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 0,7325 và mở rộng đến 0,7413.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ mức 0,7120 và giữ mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7100 và 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng