Giá dầu thô giữ mức ổn định tích cực - Phân tích - 05-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giữ ổn định trên mức 37,55, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và tích cực trong ngày hôm nay, hãy chờ đợi để có đủ động lực tích cực để hướng tới mục tiêu tích cực của chúng tôi, bắt đầu ở mức 39,80 và mở rộng lên 41,45.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 37,55 và giữ ở dưới mức đó sẽ khiến giá chuyển sang giảm và truy cập 36,10, tiếp theo là 34,95 khu vực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng