Giá bạc xuyên thủng ngưỡng kháng cự - Phân tích - 05-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đã vượt qua mức 24,00 và ổn định trên mức đó, để kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trong ngày, nhắm mục tiêu đến các khu vực 25,06 ban đầu.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​nhiều hơn xu hướng tăng giá hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm mức mục tiêu sẽ mở rộng sóng tăng lên đến 26,00 như một trạm tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 23,60 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng