EURJPY tiếp tục theo dõi tăng giá - Phân tích - 14-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY cung cấp mức đóng tích cực mới trên 120,60 thể hiện sự mở rộng của đường hỗ trợ của kênh tăng giá, để củng cố đường tăng tăng được đề xuất trong báo cáo trước đây của chúng tôi, hy vọng sẽ thu thập động lực tích cực mới để tăng lên mức 122,40 sẽ củng cố cơ hội ghi lại các mục tiêu mới bằng cách di chuyển tới 122,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121.30 đến 122,40

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish