Giá vàng đang phục hồi - Phân tích - 05-11-2020


Economy analysis


Giá vàng đã kết thúc ngày hôm qua trên mức 1901,80, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng tăng giá nhằm cố gắng di chuyển khỏi mức này, điều này cho thấy phần đầu giá sẽ đạt được nhiều mức tăng hơn trong ngày, chủ yếu là chạm mức 1934,86.

< p>

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50, có cân nhắc rằng việc phá vỡ mức 1901,80 và giữ dưới mức đó một lần nữa sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực nhắm vào khu vực 1860,90 lúc đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890.00 và kháng cự 1935.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng