USDCAD tiếp tục sự sụt giảm - Phân tích - 05-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi cố gắng phá vỡ mức 1.3240, để bắt đầu nhấn vào mức hỗ trợ quan trọng 1.3115 và giá cần phải phá vỡ mức này để xác nhận mở đường hướng tới các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.3040 và mở rộng lên 1,2965.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới với điều kiện ổn định giá dưới 1,3240.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3040 và kháng cự 1.3220.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

< div>