Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 04-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tích cực để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 39,80, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, khi được hỗ trợ tích cực bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 41,45, trong khi giữ trên 37,55 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.