Phân tích cuối ngày cho EURUSD 04-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD trở lại kiểm tra mức 1.1720 và vẫn ở dưới mức đó cho đến bây giờ, điều này giữ cho kịch bản tiêu cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức đã đề cập và dưới 1.1770, trong khi mục tiêu chính tiếp theo được đặt ở mức 1,1540.