GBPJPY dao động trong kênh tăng giá - Phân tích - 14-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY không vi phạm mức 135,20, điều này đã đẩy giá hình thành sự phục hồi tiêu cực trong ngày và đối mặt với mức trung bình 55 ở mức 134,50, trong khi mức giảm hiện tại dưới mức 50 có thể đẩy giá để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng ở mức 133,45 để tăng cơ hội thu thập động lượng dương bổ sung. áp lực lên mức 135,20, trong khi vượt qua nó sẽ đẩy giá về mức điều chỉnh Fibre 50% ở mức 136,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 133,80 đến 135,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish