Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 04-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD lắng xuống dưới đường kháng cự của kênh giảm giá, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 0,6964, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7135.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7000 đến 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm