Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 04-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent phải đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời vào sáng nay để tiếp cận mức 39,25 sau khi phá vỡ ngưỡng 40,23, nhưng nó tăng trở lại trong xu hướng tăng để giải quyết trên ngưỡng đã đề cập, điều này giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi có hiệu lực và tích cực trong phần còn lại của ngày, mục tiêu 42,70 chủ yếu là khu vực, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 40,23 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng