Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 04-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 37,55 và giữ ổn định trên đó, để phục hồi theo hướng tăng giá và hướng tới việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, khi nó di chuyển quanh mức 38,40 hiện tại, tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá trên xu hướng trong ngày và ngắn hạn, phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức hỗ trợ đã đề cập, trong khi các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 39,80, tiếp theo là 41,45.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng