Cập nhật giữa trưa cho Vàng 04-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tiêu cực để cố gắng di chuyển khỏi mức 1901,80, để gợi ý đầu giá kích hoạt kịch bản tiêu cực, nhưng chúng tôi muốn chờ đóng cửa ngày hôm nay và theo dõi giá theo mức đã đề cập để xác nhận điểm đến tiếp theo một cách rõ ràng. giữ nguyên giá trị trung lập của chúng tôi cho đến bây giờ.

Để xem xét các mục tiêu dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1935,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập