Cập nhật giữa trưa cho GBPUSD 04-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD lắng xuống dưới 1.3000, để giữ áp lực tiêu cực có hiệu lực cho ngày hôm nay và giá cần phải phá vỡ 1.2935 để xác nhận mở đường đạt được mục tiêu tiêu cực của chúng tôi, bắt đầu từ 1.2845 và mở rộng đến 1.2705, nhắc bạn rằng nó là quan trọng là giữ dưới mức 1.3000 để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2800 và kháng cự 1.3100.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm