Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 04-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực mới vào sáng nay và trở lại dao động quanh mức 1,1680 hiện tại và miễn là giá nằm dưới mức 1,1720 và 1,1770, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EME50, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 1.1540.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1500 và kháng cự 1.1770.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm