EURGBP giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 4-11-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP đã chạm vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ tại 0,8955 để tạo thành trở ngại vững chắc chống lại nỗ lực thay đổi xu hướng chính, nhận thấy sự phục hồi tích cực đối với đường trung bình động 55 ở mức 0,9015.

Việc xác nhận sự tích cực đòi hỏi sự ổn định của vùng hỗ trợ đã đề cập ngoài việc đạt được động lực tích cực bổ sung để tiếp tục tăng cho đến khi ghi lại các mục tiêu ở các mức 0,9080 và 0,9160.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,8970 đến 0,9080

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng