EURJPY chịu áp lực - Phân tích - 4-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc ngày hôm qua với mức đóng cửa âm mới dưới mức trung bình động 55 tại 123,15, để nhận thấy sự bắt đầu thu thập dữ liệu tiêu cực kể từ sáng nay để giải quyết ở mức 12,10.

Ngoài ra , cách tiếp cận ngẫu nhiên đến mức 20 sẽ làm tăng áp lực tiêu cực để giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi cho đến khi đạt được mục tiêu tại 121,10 và 120,15.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 122,75 và 121,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm