GBPJPY giữ nguyên tiêu cực - Phân tích - 4-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã cố gắng thoát khỏi đường giảm giá vào ngày hôm qua bằng cách cung cấp mức tăng tích cực mạnh mẽ, đồng thời cung cấp mức đóng cửa tiêu cực mới bên dưới ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá tại 136,30 hỗ trợ sự tiếp tục của sự tiêu cực và tiếp tục chờ đợi để đạt được mức 135,00 và 134,40. >

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,30 đến 135,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm