Bạch kim không thể vượt qua đường trung bình động - Phân tích - 4-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim chạm vào đường trung bình động 55 ở mức 884,00, để tạo thành trở ngại vững chắc chống lại những nỗ lực tăng giá nhằm đẩy giá giảm xuống 850,00 như xuất hiện trên biểu đồ.

Cho đến khi tại thời điểm này, sự ổn định của đường hỗ trợ 837.00 sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi là mục tiêu 915.00, trong khi việc thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ sẽ buộc giá phải chịu nhiều tổn thất khi tiến tới các mức 805.00 và 783.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 840,00 đến 880,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong xu hướng tăng