Giá đồng tiếp tục diễn biến tiêu cực - Phân tích - 4-11-2020


Economy analysis


Giá đồng lặp lại mức đóng cửa tiêu cực dưới ngưỡng cản ban đầu 3,1200 để củng cố sự thống trị của xu hướng giảm một lần nữa, ghi lại mức 3,0450 vào sáng nay.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên Tổng quan về xu hướng giảm mà mục tiêu ban đầu là mức 2.9800, trong khi việc vượt qua trở ngại này có thể kéo mức lỗ lên mức 2.9000 trong thời gian trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1250 đến 3.0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm