AUDUSD lại giảm - Phân tích - 04-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã phá vỡ mức 0,7135 vào ngày hôm qua, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng giá bắt đầu từ ngày hôm nay với mức giảm mạnh để giải quyết dưới mức này một lần nữa, điều này giữ cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm được đề xuất gần đây, mục tiêu là 0,6964 như một trạm chính tiếp theo .

Tiêu cực hiện tại theo ngẫu nhiên hỗ trợ kỳ vọng giảm xuống, lưu ý rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7135 để tiếp tục kịch bản tiêu cực được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7000 đến 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm