Giá dầu thô xác nhận vi phạm - Phân tích - 04-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô xác nhận phá vỡ mức 37,55 sau khi đóng nến hàng ngày trên nó, để kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, trên đường đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 39,80 và mở rộng lên 41,45.

Sự tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên có thể gây ra một số dao động đi ngang tạm thời trước khi tiếp tục xu hướng tăng dự kiến, lưu ý rằng việc phá vỡ 37,55 sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 36,10 sau đó là 34,95 mức .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng