Giá bạc kiểm tra các mức chính - Phân tích - 04-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 24,00 nhưng nó đã bật xuống mạnh mẽ để kiểm tra đường hỗ trợ 23,60, điều này khiến giá bị mắc kẹt giữa các mức này và như chúng tôi đã đề cập ngày hôm qua, giá cần phải phá vỡ một trong số chúng để phát hiện tiếp mục tiêu rõ ràng, điều này khiến chúng tôi tiếp tục giữ thái độ trung lập cho đến bây giờ.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc vi phạm mức kháng cự đã đề cập sẽ đẩy giá về mức 25,06 ban đầu, trong khi phá vỡ hỗ trợ nhấn vào giá để thăm mức điều chỉnh tiếp theo ở mức 22,13.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,00 hỗ trợ và 25,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập