USDCAD chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 04-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công khi chạm vào mục tiêu tiêu cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,3110 và bật lên mạnh mẽ từ đó để kiểm tra mức kháng cự chính 1,3240 và giá cần phải giữ dưới mức này như một yếu tố bảo vệ đầu tiên để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến kịch bản xu hướng cho giai đoạn sắp tới, trong đó mục tiêu của nó mở rộng đến 1.2960 sau khi vượt qua mục tiêu đầu tiên.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong ngày, lưu ý rằng việc vi phạm 1.340 sẽ đẩy giá kiểm tra 1.3362 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm