Giá đồng ghi nhận mức tích cực mới - Phân tích - 14-7-2020


Economy analysis


Giá đồng hình thành cuộc tấn công tăng giá mạnh gần đây để thông báo ghi nhận mức tích cực mới bằng cách đạt 2.9710 và tiếp cận mục tiêu chờ đợi thứ hai được đề cập trong báo cáo trước đây của chúng tôi, trong khi sự phục hồi trong ngày hiện tại gợi ý những nỗ lực thu thập động lực tích cực bổ sung để tăng cơ hội vượt qua mức hiệu chỉnh Fibre 23,6% và mở đường để đạt được nhiều mục tiêu hơn bằng cách đạt 3.0500 trong giai đoạn sắp tới. kịch bản tăng giá và duy trì trên kênh giảm giá cho đến khi ghi lại mục tiêu được đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8500 đến 3.000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish