USDJPY tấn công ngưỡng kháng cự - Phân tích - 04-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với sự gia tăng mạnh mẽ để tấn công mức kháng cự quan trọng 105,20 và vẫn nằm dưới ngưỡng này cho đến thời điểm hiện tại, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm giá có hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại, chờ đợi để có động cơ tiêu cực hỗ trợ đẩy giá về phía 103,65 chủ yếu.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc vi phạm 105,20 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất và khiến giá đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 106,00 sau đó là 106,44.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 104,00 hỗ trợ và 106,00 kháng cự

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm tổng thể