GBPUSD cho thấy các giao dịch hỗn hợp - Phân tích - 04-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã kết thúc ngày hôm qua trên mức 1.3000, nhưng nó bắt đầu ngày hôm nay với mức giảm mạnh sau khi chạm mức 1.3140, để phá vỡ 1.3000 và giảm xuống dưới mức đó một lần nữa, điều này khiến chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên rằng xuất hiện rõ ràng trong khung thời gian bốn giờ, chờ đến mức 1.2845, tiếp theo là 1.2705 là mục tiêu chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng vi phạm 1.3000 và Giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất và dẫn đến giá quay đầu tăng và đạt được mức tăng bắt đầu ở mức 1.3265.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2800 và Mức kháng cự 1.3100.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm