EURUSD bắt đầu với sự tiêu cực mạnh - Phân tích - 04-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD mở giao dịch hôm nay với các giao dịch hỗn hợp như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ, vì nó đã kiểm tra mức kháng cự chính 1.1770 và bật lên trong xu hướng giảm giá để phá vỡ 1.1720 để chạm vào ngưỡng 1.1600, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có giá trị và hoạt động trong thời gian tới trong đó lấy mục tiêu 1,1540 làm mục tiêu chính tiếp theo.

Chúng tôi nhắc bạn rằng cần thận trọng trong giao dịch sắp tới do cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nguyên nhân dẫn đến sự biến động hiện tại, xem xét rằng việc tiếp tục các điều kiện giảm dự kiến ​​đang giữ dưới 1.1720 và quan trọng nhất là dưới 1.1770.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1500 và kháng cự 1.1770.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm