Cập nhật: Giá dầu thô kiểm tra điện trở bị vi phạm


Economy analysis


Giá dầu thô kiểm tra 37,55 độ sau khi vi phạm nó trước đó, để tiếp tục theo dõi giá cả và chờ cho nến hàng ngày theo mức này, nhắc nhở bạn rằng giữ trên nó sẽ đẩy giá để 39,80 ban đầu, trong khi giao dịch dưới nó sẽ báo chí về giá để cố gắng giảm một lần nữa và kiểm tra 36,10 độ như một trạm tiêu cực đầu tiên.