Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 03-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tích cực rõ ràng để tiếp cận kiểm tra mức kháng cự quan trọng 0,7135 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để duy trì kịch bản xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là mức 0,6964 , lưu ý rằng việc vi phạm ngưỡng kháng cự đã đề cập sẽ đẩy giá quay đầu tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,6960 và 0,7150

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm