Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 03-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực bổ sung để phá vỡ mức 39,25 và tiếp cận kiểm tra mức kháng cự quan trọng nhất tại 40,23 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để duy trì kịch bản xu hướng giảm trong thời gian tới , chờ đợi phục hồi theo hướng giảm giá để tiếp tục đường giảm giá mà các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 36,36, lưu ý rằng tiêu cực ngẫu nhiên hỗ trợ cho sự sụt giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 37.00 hỗ trợ và kháng cự 40,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm